Thursday, March 11, 2004

">Overførsel af arkivalier

Danmark må regnes som et foregangsland, når talen er om overførsel af originale arkivalier herfra til andre lande. Et par aktuelle eksempler vedrører Norge og US Virgin Islands (De tidligere Danskvestindiske Øer).


Danes weeding their achives
and sending matierial to Norway, and the Virgin Islands

0 Comments:

Post a Comment

<< Home