Friday, September 23, 2005

'Gentofte Lige Nu', september 2005

Gentofte.dk: "Lokalhistorien skal indsamles
Lokalhistorisk Arkiv starter en systematisk indsamling af materiale om Gentoftes spændende kulturarv.

Se flere artikler i indholdsfortegnelsen pdf>

from my email
Wherever did they get that idea from?

I found some junk on the street this summer
and a friend delivered it


An international tennis player's scrap book from the 1930ies

A pigeon fancier and his loft

Accounts of a wine dealer shop and wholesale

photographs of sabotage in WW2 against the nazi's


snaps: August 2005: "yesterday I set out at 3:00pm from Brumleby along Østerbrogade outwards from Copenhagen, and close to Jagtvej"

store skrald
big rubbish day - good for finding useful stuff free.

Later I found quite an archive from 1929 and a snapshot album of a tennis player Neils Kørner playing doubles in Berlin in he 1930ies amongst other - to be given to the local archive.

Lokalhistorisk Arkiv starter en systematisk
indsamling af materiale om Gentoftes
spændende kulturarv


Hvad lavede en skoledreng i 1930’erne, og hvordan
startede de første virksomheder i Gentofte?

Det er bare et par af de spørgsmål, som nysgerrige
borgere snart kan få besvaret ved et besøg
til Lokalhistorisk Arkivs lokaler på Hovedbiblioteket.

Hidtil har arkivets indsamling af materiale
udelukkende baseret sig på borgernes velvillige
indlevering, men fremover vil Lokalhistorisk Arkiv
gå langt mere systematisk til værks og lave
aktive kampagner med specifikke efterlysninger.
Ved at gennemføre en aktiv indsamlings- og
registreringspolitik håber arkivet at kunne
målrette sin formidling, således at borgerne kan
få en langt større indsigt i Gentoftes fortid.
Skoleeffekter og virksomhedshistorie
Lokalhistorisk Arkiv iværksætter i øjeblikket en
mindre indsamlingskampagne, som skal
dokumentere skoleliv i Gentofte gennem tiderne.

Udstillingen åbner d. 12. november, men allerede
nu er arkivet ved at indsamle skolemateriale.

Til foråret starter Lokalhistorisk Arkiv en
større kampagne for at indsamle materiale fra
mindre virksomheder og erhverv i Gentofte.
Målet er få samlet nok materiale til at belyse
erhvervslivets udvikling tilbage til de første små
håndværksvirksomheder.

Lokalhistorisk Arkiv er
herudover interesseret i papir og billeder, der
kan dokumentere foreningsarbejde og sportsklubber
eller materiale, der kan dokumentere
person- og familieforhold.

Aflevering af effekter

Ligger man inde med nogle af de efterlyste
effekter eller ønskes yderligere information, kan
man kontakte leder af Lokalhistorisk Arkiv, Mette
Henriksen på tlf. 39 48 75 81 eller e-mail:
mehe@gentofte.bibnet.dk

2 Comments:

Blogger Roberto Iza Valdes said...

This comment has been removed by a blog administrator.

6:28 pm  
Blogger Iza Roberto said...

This comment has been removed by the author.

2:16 am  

Post a Comment

<< Home