Tuesday, November 08, 2005

danish parish history online

Vort sogns historie - Indholdsfortegnelse:

I årene 1950-58 (ca.) blev udgivet en serie bøger under titlen "Vort Sogns Historie". Med hovedvæg-ten på sognets gårde og husmandssteder blev hvert sogn beskrevet. I bøgerne er der billeder af gårdene og husmandsstederne samt en beskrivelse af det enkelte steds avl og besætning. Ikke alle er dog med i de enkelte sogne, idet det kostede penge at komme med i bøgerne. (Man skulle subskribere.)

Mest interessant set med slægtsforskerøjne er nok opremsningen af ejerfamiliernes medlemmer og i medtagelsen af centrale personoplysninger (føde-sted, alder o.l.). Det blev også oplyst, af hvem de havde overtaget stedet, og hvornår.

Værket blev aldrig færdigudgivet, og det præges af mange huller. Det dækker endvidere kun dele af Jylland.


thanks to Henning H. Jacobsen Risskov, Danmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home