Wednesday, November 29, 2006

biographical collections about danish artists

Statens Museum for Kunst, Bibliotek: "Om biblioteket
Allerede i 1837, altså før Statens Museum for Kunst blev etableret, opstod museets bibliotek i tilknytning til Den Kgl. Malerisamling på Christiansborg.

Biblioteket på Statens Museum for Kunst er et kunstfagligt forskningsbibliotek primært for institutionens ansatte forskere, omvisere, studentermedhjælpere og øvrige medarbejdere. Det er samtidig hovedfagbibliotek for tegnekunst og grafik og fagbibliotek for billedkunst.

Bogsamlingen
Biblioteket har en bogsamling på ca. 100.000 bøger og 330 tidsskrifter. Samlingen dækker fagområderne maleri og skulptur samt tegnekunst og grafik og har især relation til de kunstnere og værker, som er repræsenteret på Statens Museum for Kunst."

Danmarks Kunstbibliotek
which was the library of the Royal Danish Academy of Art

0 Comments:

Post a Comment

<< Home