Monday, March 19, 2007

meeting in Copenhagen Denmark

Dagsorden til brugermødet d. 28. marts 2007

28. marts 2007 kl. 15.00

Alle Landsarkivets brugere er velkomne

1. Velkomst ved arkivchef Inge Bundsgaard

2. Årets gang på læsesalen ved arkivar Pernille Sonne

3. Valg af brugerrådsrepræsentanter og 2 suppleanter

4. Foredrag ved Ulrik Langen: Skæbner i arkivet – På sporet af menneskeskæbner i oplysningstidens København

5. Fremtidsperspektiver og afslutning ved arkivchef Inge Bundsgaard


Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

15.30
Tilmelding til foredrag på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: "Ulrik Langen vil fortælle om, hvor tæt man i arkiverne kan komme på mere eller mindre almindelige menneskers skæbner i oplysningstidens København. Med udgangspunkt i bogen ”Revolutionens skygger.

Franske emigranter og andre folk i København 1789-1814” (2005) og en kommende bog om gadeliv i 1700-tallets København gives en række eksempler, der viser, hvordan man kommer på sporet af de mennesker, der normalt ikke skrives om i historiebøgerne."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home