Monday, May 14, 2007

important new danish database

Om STARBAS: now on line in danish Copenhagen City Archives catalogue

DSC03704

35 km of shelves and 15 years of cataloguing

DSC03727

The opening ceremony was conducted by Mayor Martin Geertsen (Kultur- og Fritidsborgmester) on the right seen talking with stadsarkivar i København Henrik D. Gautier


Martin Geertsen - Google Search - "Henrik D. Gautier" - Google Search

Search STARBAS

"Arkivdatabasen er opbygget på grundlag af teksten i Stadsarkivets registraturer. Nye afleveringer bliver løbende inddateret, så databasen til en hver tid indeholder den aktuelle registrering af Stadsarkivets arkivalier.

Stadsarkivets meget omfattende Kort- og tegningsregistratur er under indtastning og er derfor ikke med i Arkivdatabasen.

Man skal være opmærksom på, at der findes et hierarki inden for arkivskaberne, og at man derfor af og til har brug for at kigge på relationer til andre arkivskabere (underordnede eller overordnede). F.eks. er de enkelte hospitalsafdelinger selvstændige arkivskabere og figurerer som underordnede arkivskabere til selve hospitalet. Patientjournaler skal derfor søges under den enkelte afdeling og ikke hospitalet.

Det er endnu ikke muligt at bestille arkivalier online.

Fremgår det af databasen, at arkivalierne er i fjernmagasin, kan man sende et print af bestillingssedlen til
Københavns Stadsarkiv
Rådhuset
1599 København V
Tlf. 33 66 23 70
E-mail: stadsarkiv@kff.kk.dk
For arkivalier i fjernmagasin er der en ekspeditionstid på to hverdage gældende fra den dag, Stadsarkivet har modtaget bestillingen.
STARBAS - Version 1.00 14.05.2007"

Københavns Stadsarkiv web site

attending the reception was part of my day

digging up a rats nest and a visit to Copenhagen City Hall - a photoset on Flickr: View as slideshow (open in a new window)

DSC03703

0 Comments:

Post a Comment

<< Home