Tuesday, January 08, 2008

Swedish Church books Värmland, Sverige, 1661-1895 (Beta) - Ancestry.se

Kyrkböcker från Värmland, Sverige, 1661-1895 (Beta) - Ancestry.se: "Källinformation:
Ancestry.com. Kyrkböcker från Värmland, Sverige, 1661-1895 (Beta) [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2007. Originaldata: Kyrkböcker från Värmland, Sverige, 1661-1895. Mikrofilm. Emigrantregistret/Kinship Center, Karlstad, Sverige.
Om Kyrkböcker från Värmland, Sverige, 1661-1895 (Beta)
Den här databasen innehåller lutherska församlingsregister från ungefär 81 församlingar i Värmland i Sverige. Samlingen täcker åren 1661-1895 och innehåller register över födslar/dop, vigslar, döda/begravningar, kommunioner, husförhör och flyttningar."

a new ancestry freebie in beta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home