Sunday, December 14, 2008

Danmark Sammenslutningen af Lokalarkiver DANISH local archive collections

Linkanbefalinger fra Sammenslutningen af Lokalarkiver

Om at aflevereNår et materiale er blevet modtaget af et arkiv, bliver det pakket i specielle arkivkasser, som giver de bedste muligheder for bevaring. Materialet bliver også registeret, så interesserede kan finde frem til det ... også om 100 eller 200 år.

Ingen har pligt til at aflevere materiale til lokalarkivernes samlinger. Derfor er bevaringen af de dokumenter, der kan skrive lokalsamfundets historie, afhængig af, at såvel private som firmaer og foreninger tilbyder materiale til arkiverne

Hvis man kommer i besiddelse af arkivalier, fotos etc. - fx ved oprydning, nedlæggelse af foreninger, ordning af dødsbo etc. bør man aldrig smide dem væk, før man har spurgt et arkiv, om materialet har interesse.Aflevering til lokalarkiver i Sammenslutningen af Lokalarkiver


Sammenslutningen af Lokalarkiver: "Nødråb!

Sekretariatet og Hotline har travlt.
Det er derfor besluttet at indskrænke telefontiden resten af 2008 til:
mandag - torsdag kl. 12:00 - 15:00 og fredag lukket.
Tel. Sekretariat: 7584 0898 Tel. Hotline: 7640 1380

Arkivvejviser

Klik på regionen, hvor det arkiv, du er interesseret i, findes


Du kan evt. også bruge
oversigten på linksiden.
For at bruge vejviseren
skal du have installeret Microsoft Word

0 Comments:

Post a Comment

<< Home