Tuesday, January 13, 2009

Inger Christensen død, 73 år

TV 2 Vip - Forfatteren Inger Christensen død: "Inger Christensen har flere gange fortalt, hvorledes hun på gymnasiet i fødebyen Vejle blev regnet for lidt undselig, fordi hun virkede fjern og ligesom indelukket i sin egen verden. Formentlig var hun i den verden travlt optaget af at lege med sprogets virkemidler, selv om hun ikke i første omgang tog den direkte kurs mod det, der senere skulle blive hendes livsgrundlag.

Inger Christensen indskrev sig på Københavns Universitet, hvor hun i 1955 gik til filosofikum. Samme år blev hendes første digte antaget i tidsskriften Hvedekorn. Hun droppede hurtigt universitetsstudierne og begyndte i stedet på Århus Seminarium, hvor hun fik sin lærereksamen i 1958.

Kort efter mødte hun Poul Borum, som hun blev gift med og siden skilt fra. Hun følte sig dybt forbundet med Borum, lige til han døde i 1996, selv om de fulgte forskellige spor i deres parløb med digtekunsten. Mens Poul Borum var enormt produktiv og konstant involveret i alskens projekter og polemiker, arbejdede Inger Christensen anderledes selektivt og langt fra offentlighedens søgelys i det værksted, hvor hun samlede ordene sammen og formede dem til poesi"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home