Monday, February 02, 2009

olderman

olderman: "Da bagernes oldermand løb af lære, fordi han fik klø

Uddrag af et interview i Berlingske Tidende med N. Chr. Jønsson i anledning af hans 70-års fødselsdag den 11. september 1943

Kun en nat fri i fire år
- Jeg kom i lære i 1887, og jeg må sige, at der er meget stor forskel på arbejdsforholdene dengang og nu. Dengang arbejdede vi således hver nat uden undtagelse. I hele min fire års læretid havde jeg kun fri en eneste nat, og det fik jeg bare ved, at jeg løb af lære.

- Hvorfor?

- Fordi jeg havde fået så mange øretæver. Det var daglig kost dengang. Nu skal man jo være mere forsigtig med lærlingene. Men jeg tror for resten, at vi, der stod i lære i den hårde tid, fik mere rygrad bagefter, end de unge mennesker gør nu.

Min fader bragte mig straks hen i lærepladsen igen, og det er jeg glad for. Hvis han ikke havde gjort det, havde jeg f.eks. slet ikke fået min løn, som for de fire læreår var på 200 kr. plus kost og logi."

"Familien Jönsson fra Sverige

Da Karla Jönsson blev gift med Axel Jørgensen den 25. august 1822, kom et helt nyt element ind i den Jørgensenske familie. Hun var af en slægt, der var indvandret til Danmark fra Sverige. Om hendes oldefader Jöns Jönsson ved vi kun, at han var skomager, antagelig i Åkarp i Malmöhus len, hvor sønnen med samme navn var født i 1849. Sønnen blev udlært som smed og giftede sig i 1877 med Elna Nielsdatter fra landsbyen Benestad ved Tomelilla. Det var sløjt med arbejde på den tid, og Jöns og Elna besluttede sig til at udvandre til Helsingør i Danmark. Der var godt arbejde at få for en smedesvend på det temmelig nystartede skibsværft fra 1882 – at tage helt til Amerika og den store usikkerhed derovre lokkede dem ikke."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home