Thursday, November 30, 2006

STARBAS COPENHAGEN DENMARK

Københavns Stadsarkiv
Copenhagen Town Hall archive now has now put on line the database of its catalogue of the city's archives


STARBAS - Testversion 0.08 15.11.2006
click to search STARBAS

Arkivdatabasen er opbygget på grundlag af teksten i Stadsarkivets registraturer. Nye afleveringer bliver løbende inddateret, så databasen til en hver tid indeholder den aktuelle registrering af Stadsarkivets arkivalier.

Stadsarkivets meget omfattende Kort- og tegningsregistratur er under indtastning og er derfor ikke med i Arkivdatabasen.

Man skal være opmærksom på, at der findes et hierarki inden for arkivskaberne, og at man derfor af og til har brug for at kigge på relationer til andre arkivskabere (underordnede eller overordnede). F.eks. er de enkelte hospitalsafdelinger selvstændige arkivskabere og figurerer som underordnede arkivskabere til selve hospitalet. Patientjournaler skal derfor søges under den enkelte afdeling og ikke hospitalet.

Det er endnu ikke muligt at bestille arkivalier online.

Fremgår det af databasen, at arkivalierne er i fjernmagasin, kan man sende et print af bestillingssedlen til


Københavns Stadsarkiv
Rådhuset
1599 København V
Tlf. 33 66 23 70
E-mail: stadsarkiv@kff.kk.dk
For arkivalier i fjernmagasin er der en ekspeditionstid på to hverdage gældende fra den dag,
Stadsarkivet har modtaget bestillingen.

not to be confused with S T A R B A S E 9

0 Comments:

Post a Comment

<< Home