Monday, December 18, 2006

Fødselsstiftelsen

Fødselsstiftelsen in Copenhagen is a maternity hospital founded in 1750 where the mother may be anonymous and her baby will be adopted.
This was founded by the King of Denmark as a measure against infanticide.

Adgangsbestemmelser /access rules

Dele af Fødselsstiftelsens arkiver er underlagt særlige adgangs-bestemmelser. Eftersom mødrene blev lovet anonymitet på ubestemt tid, er de arkivalier, der afslører hendes identitet, ikke tilgængelige. Det drejer sig om de såkaldte hovedprotokoller, udsætterprotokollerne og ammeprotokollerne. I henhold til en skrivelse af 4. feb. 1983 fra Undervisningsministeriet kan efterkommere af et barn, der blev født på stiftelsen, dog få visse oplysninger om moderen: hendes navn, alder, fødested og hendes forældres navne.

Dette gælder dog kun, hvis der er forløbet 100 år siden barnets fødsel.


Stiftelsens øvrige arkivalier er underlagt de normale adgangsbestemmelser på hhv. 20 og 75 år.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home