Wednesday, May 23, 2007

digital books in Copenhagen

Nyt fælles IT-bibliotek: "Københavns Universitetsbibliotek, IT-Universitetet og Datalogisk Institut (KU) har indgået en fem-årig aftale om biblioteksdrift. Samarbejdet er et resultat af strategien om at samle viden for at kunne sprede den til så mange som muligt. De tre institutioner vil koordinere adgangen til porteføljen af e-ressourcer. Der stiles endvidere efter at udvikle en samling bestående af 12.000 fysiske bind.
Samarbejdet indledes til efteråret. Med IT-universitetets placering som nabo til KU Amager vil IT-biblioteket blive drevet som filial af KUB Syd under førstebibliotekar Hans Kristian Mikkelsens ledelse. Der vil være biblioteksbetjening i tidsrummet 9 – 17 mandag – fredag. I 2006 var der indskrevet 1.500 studerende på IT-Universitetet. I bibliotekets læsesal er der 100 enkelt studiepladser og der indrettes en minilounge som mødested for grupper.

Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg
Københavns Universitetsbibliotek"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home