Saturday, January 26, 2008

Copenhagen History Association

Selskabet for Københavns Historie - velkommen: "- foredrag, byvandringer, besøg i historiske bygninger, ledet af forskere, der virkelig ved noget om emnerne, artikler om København, som det var engang.

Med udgangspunkt i dagens København laves arrangementer, der sætter byen og det, der sker i den, i perspektiv. Desuden bliver medlemmerne informeret om den nyeste forskning i byens historie."

Selskabet for Københavns Historie - E-bøger: "Januar 1972 udkom første nummer af medlemsbladet 'Københavns Kronik'. På forsiden begrunder Børge Schmidt udgivelsen af kronikken på denne måde: 'Det, vi har tænkt os, er ganske enkelt at udnytte de meddelelser, vi sender til vore medlemmer om møder og besøg således, at 'Kronikken' også giver plads for lidt andet stof, ...'

På samme måde ønsker Selskabet gennem sin nye webbaserede 'Kronik', kobenhavnshistorie.dk, at supplere de praktiske oplysninger med fagligt materiale. Her har vi dog mulighed for at gå langt videre end Børge Schmidt kunne med sin trykte 'Kronik'."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home