Friday, January 11, 2008

Lectures in Copenhagene in danish

Tilmelding til foredrag på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Lægdsruller

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 gav de værnepligtige bønderkarle mulighed for igen at flytte væk fra hjemsognet. Dermed fik udskrivnings-myndighederne behov for at kunne følge den enkelte soldats flytninger, hvis det blev nødvendigt at indkalde ham til krigstjeneste. Til det formål indførtes lægdsrullerne.


Onsdag den 26. marts kl. 15.30

OBS! Dette foredrag afholdes sammen med Landsarkivets brugermøde. Brugermødet begynder kl. 15.00

Efter foredraget afsluttes brugermødet. Se dagsorden for mødet ved opslag på Landsarkivet eller find den her

Fattigvæsen i danske provinsbyer ca. 1700-1850 – en historie om frivillighed og tvang, velgørenhed og umyndiggørelse

Foredraget belyser, hvordan de lokale købstadsmyndigheder forvaltede enevældens sociallovgivning i praksis. Konkret drejer det sig om, hvordan man skaffede det økonomiske grundlag for fattigvæsenet, hvem der modtog fattighjælp, hvordan hjælpen kom til udbetaling, og hvilke krav der blev stillet i denne forbindelse. Desuden redegøres der for de holdninger, som myndigheder og samfundsdebattører anlagde til fattighjælp. Særligt interessant er det holdningsskred, som man kan spore i de første årtier af 1800-tallet i retning af at koncentrere de fattige i særlige anstalter med en stærk disciplin. Endelig vil foredraget berøre omfanget og karakteren af den private forsorg i 17-1800-årene.

Onsdag den 30. april kl. 15.00

Sådan fandt jeg min svenske slægt

Om slægtsforskning i Sverige og mulighederne for at finde svenske forfædre på nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og ”husförhörslängder” er opbygget, og hvad de kan fortælle. Desuden fortælles der om, hvordan du i Danmark kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (Svensk arkiv information) samt andre meget spændende internetsider, deres indhold af oplysninger, og hvor du ellers kan finde svenskere

0 Comments:

Post a Comment

<< Home