Friday, February 22, 2008

Danish family tree program

Slægtsforskning - Anetavle program software - Genealogi

NYT: Version 2.7


Vil du gerne have styr på din slægt og kunne udskrive en oversigt over dine forfædre er Anetavle måske anvendeligt for dig!

Anetavle er et dansk udviklet slægtsregistreringsprogram til PC (Windows 95/98/ME/XP og Windows NT/2000). Der er i programmet lagt stor vægt på, at det skal være enkelt at betjene.

Kort fortalt lagrer programmet data om aner, dvs. oplysninger om navn, fødsel, dåb, konfirmation, ægteskaber, død, begravelse, børn, erhverv og en egentlig levnedsbeskrivelse. Du kan gemme op til 100 billeder pr. person registreret i databasen. Du kan opdatere oplysninger i flere forskellige sprog, hvilket er en fordel, hvis du på et tidspunkt skal udveksle data med slægtsforskere i udlandet.

De registrerede data kan efterfølgende udskrives i anetavler, der i oversigtsform beskriver relationer mellem aner. Anetavlen kan med udskrevne person- eller familiebiografier f.eks. samles til en slægtsbog.

Anetavle er dog mere end blot en optegnelse af data. Via den integrerede kortfunktion, med flere kort over lande i Europa, kan du få indtegnet dine aners fødesteder. Du kan herved få et overblik over hvorfra dine aner stammer.

Programmet har indbygget en historisk tidslinie, så du kan se, hvad der foregik i Danmark på den tid en ane levede.

De mange oplysninger du registrerer om aner, kan efterfølgende behandles statistisk af programmet, så du f.eks. kan få overblik over dine aners levealder, hvilke måneder er anerne født i, m.m.

Anedatabasen kan endvidere eksporteres til et format, der kan præsenteres på Internettets World Wide Web.

Som en integreret del af programmet medfølger en database over amter, sysler, herreder og sogne i Danmark, Færøerne og Slesvig (indtil 1864). Sognene er tilknyttet den gamle danske herreds og syssel inddeling, hvis placering kan vises i kortfunktionen.
TIMLINEi: "Tidslinie

Du kan enten permanent have tidslinien aktiv, så du løbende kan se den historiske baggrund, når du bladrer i anedatabasen, eller du kan manuelt fremkalde tidslinien efter behov:"

Anetavle har GEDCOM import og export, men der er en begrænsning på 8.100 personer i en database.
Programmet kan køre under Vista i Compatibility mode

this is a classic family tree program written in Microsoft Visual Basic with many useful features

0 Comments:

Post a Comment

<< Home