Friday, March 21, 2008

Parish Registers in Norway

Church Books in Norway: "The Norwegian Law of 1687 confirmed the order to keep church registers. The decision of the Church Ritual and the Norwegian Law came into force autumn 1688. Henceforth, every vicar in Norway was obliged to keep a church register. Naturally therefore, a lot of the registers start in 1688. Nevertheless in some parishes the earliest volumes begin in the 18th century. Although, some of the volumes may have been lost, there were also a lot of priests who deliberately overlooked the order. Furthermore, there are parishes that have records starting in 1688, but that have later periods without any registration.

Although the clergy were obliged to keep a register, no one decided how it should be done. Thus, some vicars have kept their records neatly chronological, while others have separated the different clerical events into baptisms, marriages, burials etc. Since the church register was, for quite some time, the sole official protocol for the clergy, the vicars could sometimes include notes on estate and economic affairs, or other official business.

While it was common to register the clerical events such as baptisms and burials, neither birth dates nor dates of death were noted. The older church registers will, therefore, more often than not, have the dates of baptism and burial instead of the day of birth and death. Normally, the child would be baptised within its first eight"

Norwegian article written by Yngve Nedrebø: "Kyrkjebøker" for the Digital Archives.

Digitalarkivet of Noway

FOUR CENSUS Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | Skanna kyrkjebøker | Søk

WebMeta search: "Det meste av materialet i Digitalarkivet er basert på protokollar og dokument frå statsarkiva og Riksarkivet. I tillegg vil ein også finna noko kommunalt og fylkeskommunalt materiale, noko som er privat og noko frå utlandet. Felles for materialet eller 'kjeldene' i Digitalarkivet, er at det skal byggja på originalt kjeldemateriale. Informasjonen er lagra på to måter; som søkbare databasar, eller på internettsider som bokstavrette avskrift eller digitale bilete. Ved å bruka databaseveljaren finn ein begge desse typane av materiale.

Alt materiale i Digitalarkivet kan finnast ved hjelp av menysystemet, også databasane i Digitalpensjonatet. Materialet er sortert geografisk, etter årstal og etter kjeldetype. Med kjeldetype tenkjer me aller først på kva for eit arkiv det originale dokumentet tilhøyrer, men og på kvar databasane høyrer heime meir 'tematisk'. Målet med organiseringa av materialet, har vore at enkelt skal kunna finna fram i Digitalarkivet jamvel om ein er kjend i arkiva eller ikkje. Etter at ein har vald kategori, kjem ein tekst fram til høgre i vindauget. Denne vil innehalda informasjon som er nyttig å lesa før ein byrjar å søkja i databasane."


Det er funne 3968 databasar. . . also church book images

0 Comments:

Post a Comment

<< Home