Wednesday, December 17, 2008

DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige

DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige: "Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet."

new database of births, marriages and deaths in Skåne, Blekinge och Halland in southern Swedenn from 1650-1900 - under construction Poster i databasen: 1,390,046 so far

0 Comments:

Post a Comment

<< Home