Wednesday, March 04, 2009

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales : National Library of Wales

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales : National Library of Wales

from my email - please respond to their survey:-

Gwella mynediad i gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol
Mae’r Llyfrgell yn gwahodd barn ei darllenwyr ar gynllun cyffrous i osod cymaint a phosib o’r gweithiau Cymraeg a Chymreig yn ei chasgliadau ar y we. Mae angen eich cymorth i benderfynu sut i ddatblygu’r cynllun, felly byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn llenwi holiadur byr trwy glicio:

http://www.scotinform.co.uk/Onlinesurveys/NLW/3/Welsh/theatreofmemory3.htm
(You may have to copy/paste this link)

Os ydych yn fudiad neu sefydliad aelodaeth neu os ydych yn gwybod am bobl a fyddai eisiau rhoi eu barn a’u sylwadau, a wnewch chi ddanfon yr e-bost yma ymlaen atynt. Diolch

Rydym yn ymddiheuro os ydych wedi derbyn yr e-bost yma mwy nag unwaith. A wnewch chi ei gwblhau ond unwaith os gwelwch yn dda.Improving access to the National Library’s collections

The Library would welcome readers’ views on its exciting plans to make as much as possible of its Welsh collections available online. We need your help to develop our plans, and would be grateful if you could fill in a short questionnaire by clicking:

http://www.scotinform.co.uk/Onlinesurveys/NLW/3/English/theatreofmemory3.htm
(You may have to copy/paste this link)

If you are a membership organisation or know other people who you think would be interested in giving us their views please forward this email to them.

If you have received this email more than once please accept our apologies. Please only complete the questionnaire once.


R. Arwel Jones
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyhoeddus / Director of Public Services
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales
Aberystwyth
Fy marn i yw'r uchod, nid yw o angenrhaid yn adlewyrchu barn y Llyfrgell Genedlaethol.
The above is my opinion, it does not necessarily reflect that of the National Library

0 Comments:

Post a Comment

<< Home