Thursday, July 02, 2009

Danish National Archives moving into new storage facilities

Nyt Rigsarkiv på Kalvebod Brygge:
"I efteråret 2009 begynder indflytningen af arkivalier til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands nye magasiner på Kalvebod Brygge i København.

Magasinerne har plads til ca. 370 hyldekilometer arkivalier, hvilket svarer til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands behov frem til 2030.

De nye magasiner udgør fase 1 ud af to faser i en regeringsbeslutning fra 2003 om byggeriet af et nyt Rigsarkiv i København.

I fase 2 af byggeprojektet skal alle funktioner fra Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland samles i et nyt Rigsarkiv på Kalvebod Brygge. Det er endnu ikke besluttet, hvornår fase 2 skal gennemføres.
De nye magasiner

Byggeriet består i fase 1 af tre hovedelementer:

Det mest markante element er de to store 15,5 meter høje haller. Hallerne er opdelt med indre brandsektionsvægge i fire separate højlagermagasiner. Der er monteret udstyr til brandalarmering og sektionsvis sprinkling til automatisk udløsning. I højlagermagasinerne findes mobile reoler, der er ca. 12.5 meter høje.

I de høje reoler foretages ekspedition ved brug af hurtige smalgangs pluktrucks. Det sikrer en væsentlig bedre hastighed i fremtagning fra hylder end i konventionelle reolsystemer.

Hallerne forbindes med DSB's kontorbygning af en 7 meter høj mellembygning. I denne mellembygning er der indrettet 7 separate magasiner med to-etages mobilreoler og ristegulve mellem etagerne. Fire af disse magasiner er topsikrede til opbevaring af særligt klassificeret materiale (fx efterretningstjenestens arkiv, Nato-papirer mv.)."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home