Friday, August 14, 2009

Forsvarets Bibliotek får til huse på Kastellet - Copenhagen library amalgamation

Forsvarets Bibliotek er nu en realitet. De fire hidtidige biblioteker i
forsvaret lægges sammen til et stort moderne forskningsbibliotek
med øget service til brugerne

13-08-2009 kl. 14:11

Forsvarskommandoen har efter et stort analysearbejde og grundige
overvejelser besluttet at sammenlægge forsvarets nuværende fire biblioteker og etablere Forsvarets Sammenlægningen vil forbedre serviceniveauet og øge formidlingen af viden om
forsvarsrelaterede emner, bl.a. gennem brugervenlige systemer på nettet.

Øget service og vidensindsamling

Onlinekataloger og elektroniske portaler er hverdag på dagens biblioteker, og forsvaret skal følge
udviklingen for at yde den bedste service til brugerne af biblioteket. Et øget samarbejde med
forsvarets officersskoler og Forsvarsakademiet er også en del af det nye bibliotek. Formålet er at
øge videns- og dokumentationsindsamling inden for de områder, som forskningen og officersuddannelserne fokuserer på.

Kastellet som base

Forsvarets Bibliotek vil være placeret på og offentligt tilgængeligt på Kastellet. Herudover vil der
blive oprettet betjeningssteder ved officersskolerne og på Forsvarsakademiet.

Samlingerne vil indeholde litteratur fra alle tre værn og fysisk bestå af ca. 38.000 bøger og
tidsskrifter.
De resterende bøger bliver opbevaret i magasiner, hvor fra de vil være til rådighed 1-2 dage efter forespørgslen. Søgning foretages gennem online kataloger.

Hele sammenlægningsprocessen forventes at være gennemført i juni 2010. De åbne samlinger fra
Marinen og Flyvevåbnet vil dog være tilgængelige på Kastellet inden da.

De fire biblioteker, der nu bliver ét er:

• Det Kongelige Garnisonsbibliotek (KGB) på Kastellet, København
• Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) i Jonstruplejren, Ballerup
• Marinens Bibliotek (MAB) på Nyholm, København
• FAK Bibliotek (FAKBIB) på Svanemøllens Kaserne, København

0 Comments:

Post a Comment

<< Home