Friday, August 28, 2009

Marinehistorisk Selskab Denmark

Marinehistorisk Selskab

Nyhedsbrev nr. 9/2009 fra Marinens Bibliotek. August 2009

Håndbog for Søværnet

Fra 1835 og frem til 1971 udgav Søværnet hvert år den såkaldte Håndbog for Søværnet (fra 1835 - 1869 udgivet under navnet Calender over den kongelige danske søetat, derefter Haandbog for Søværnet og fra 1949 under navnet Håndbog for Søværnet). Bøgerne indeholdt en oversigt over alle ansatte i søværnet - fra den siddende marineminister over flådens officerskorps og til Holmens politikorps.

Dertil kom en meget detaljeret gennemgang af flådens udrustninger i de pågældende år
- hvilket skibe havde været til søs, hvornår samt hvilke havne de havde anløbet.

Marinens Bibliotek har indskannet en lang række eksemplarer af denne publikation, og har i samarbejde med Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets venner lagt de indskannede bøger på Internettet. De kan således frit downloades via hjemmesiden
www.marinehist.dk

Årgangene efter 1968 indeholder CPR-numre, og vil derfor ikke blive lagt online.

Filerne er i pdf-format og fylder mellem 10 og 55 mb.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home