Saturday, August 22, 2009

County administration 1660-1970 in Denmark

Amternes administration 1660-1970:
"Indhold

* Len bliver til amter 1662
* Amtmænd og stiftsamtmænd under enevældens kontrol 1660-1849
* Amtsreformen af 1793 holdt i 200 år
* Statens lokale kontrolinstans 1849-1919
* Tabet af Sønderjylland og Genforeningen 1920
* Amtsrådet og dets stadig flere opgaver efter 1920
* Amtmænd og stiftamtmænd specialiseres inden for det sociale og familieretlige område
* Amterne efter kommunalreformen i 1970"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home