Tuesday, August 04, 2009

Nygaards Sedler

Nygaards Sedler: "Bidrage som fotograf

Hvad skal jeg bruge, for at bidrage som fotograf?
Du skal bruge et fotostativ og et digitalkamera (min. 4 megapixels), batterikapacitet til 1.000 billeder, mulighed for lagring på USB eller DVD. (Billeder af en hel kasse af Nygårds sedler fylder ca. 4 GB.)

Projektgruppen stiller skabeloner og andre hjælpemidler til rådighed for dig. Du skal medbringe en udskrift af Log-seddel. Du finder log-sedlen her: http:// nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=20

Hvor meget tid skal jeg afsætte?
Hver kasse indeholder ca. 1.800-2.200 sedler, og en meget rutineret fotograf kan tage op 500 billeder i timen. Når du tilmelder dig, tegner du dig for at tage billeder af en hel kasse. I praksis skal du skal regne med, at det tager mindst en dag at fotografere en kasse."

Nygaards Sedler: "Nogle praktiske tips - og nogle regler - omkring kameraopstilling mv."


0 Comments:

Post a Comment

<< Home