Wednesday, November 08, 2006

Danish parish registers Kirkebogsindtastningsprogram

En anden væsentlig udvikling inden
for kildeindtastningen er udarbejdel-
sen af et indtastningsprogram for kir-
kebøger.

Rundt omkring på Internettet kan
man finde afskrifter af kirkebøger og
andre arkivalier. Formaterne på disse
indtastninger er meget forskellige, og
dette vanskeliggør søgningen i disse
kildeindtastninger.

Jens V. Olsen har påtaget sig den
ikke ubetydelige opgave at udvikle et
generelt kildeindtastningsprogram,
der ved hjælp af en styrefil danner en
skabelon, hvori indtastning kan finde
sted. Programmet, der foreløbigt er til-
rettet for kirkebøger, er døbt KIIP –
KildeIndex IndtastningsProgram.
Programmet er i betatest hos en
mindre kreds af indtastere. Før dette
program kunne udvikles, var der et
større arbejde med at få fastlagt hvilke
felter, der skulle være i indtastnings-
programmet. Dette arbejde har bl.a.
involveret en række personer i KIK-
samarbejdet.
from
[PDF] DIS-Danmarks Bestyrelses beretning 2005File Format: PDF/Adobe Acrobat

software
KildeIndexIndtastningsProgrammet... KIIP_kbgdef.csv med tilhørende hjælpefil KIIP_kbghlp.csv samt en sogneliste Kbg_sogne.csv, hvorefter det fungerer som kirkebogsindtastningsprogram

discussion
DIS Forum :: KildeIndtastningsProjektet - KipForum :: Struktruen i ...Er nogen bekendt med datastrukturen i det nye kirkebogsindtastningsprogram KIIP_kbg ?

as important as
FreeBMD
another volunteer project with the aim of providing free access to births, marriages and deaths information for England and Wales. 1 july 1837 to date

and the much newer
FreeREG - Search English Parish Register Transcripts and Indexes
The FreeREG Project's objective is to provide free Internet searches of baptism, marriage, and burial records, which have been transcribed from English Parish regusters

November Status of FreeReg

Accessibility continues to be phased in systematically around the world.
Those persons currently not able to access the search engine will receive an estimate of availability. Please note that this is a worst case estimate.

The data base was last loaded on October 26, 2006. Totals are now 1,113,101.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home