Wednesday, March 14, 2007

danish place names

Krabsens stednavnebase.:

"Here you have the possibility of searching in a database, containing 44324 Danish place names with info about their Parish, Community and County according to the county-division of 1970.

Der er her mulighed for at s√łge i en database, indeholdende 44324 danske stednavne, og deres tilknytning til sogn, kommune og amt.
Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home