Friday, August 17, 2007

Websites available from libraries

Websites available in Birmingham Libraries: "We subscribe to these websites, to give you access to large databases of up-to-date information. The sites can be used on computers in Birmingham Libraries
Some are now available on home and office computers if you are a registered user.Newspapers and Journals Newspapers | Times Digital Archive 1785 - 1985 | Electronic Journals
Reference Credo Reference | Oxford Reference Online | Oxford English Dictionary
Business COBRA | Which?Online
Arts Literature Resource Centre | British Humanities Index | Art Index Online | Grove Art Online | Columbia Granger's World of Poetry
Music searchMuze | Grove Music Online | Naxos Music Library
Learning Course Discover Online "


and in Denmark:-

Fjernadgang:
"Din adgang til kvalitetsinformation på nettet Med fjernadgang giver bibliotekerne dig gratis adgang til søgning i elektroniske opslagsværker hjemmefra. Du skal være indmeldt som låner og have en Pin-kode. Vælg alle elektroniske opslagsværker, eller vælg dem, dit bibliotek giver adgang til -- København, Roskilde, Tårnby, Varde, eller Frederiksberg."

Fjernadgang list

Nationalbiblioteket:
"Elektroniske ressourcer fra Det Kongelige Bibliotek
Oplev webudstillinger - se digitale tryk, håndskrifter, billeder, kort og noder - få præsenteret en række emner online - hent hjælp til informationssøgning og slå op i udvalgte fagbibliografier"

Fjernadgang: "Fjernadgang betyder, at du kan få adgang til en lang række af bibliotekets elektroniske tidsskrifter, e-bøger, e-håndbøger og databaser hjemmefra eller under ophold i udlandet. Studerende og ansatte ved Københavns Universitet, samt ansatte ved de tidligere H:S og KAS hospitaler, er berettiget til at få fjernadgang.

Regler om fjernadgang
Fjernadgang er strengt personlig og må kun benyttes i personligt studie- og forsknings øjemed. Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er strengt forbudt.

Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password (pinkode) til andre og at benytte fjernadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads. Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende. Al trafik vedrørende Fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket."0 Comments:

Post a Comment

<< Home