Wednesday, December 19, 2007

Jysk-Fynske Jernbaner archives

"Mens de sjællandske jernbaner blev anlagt og drevet som privatbaner, anlagdes de
første jernbaner i Jylland-Fyn for statens regning af det engelske selskab,
Peto, Brassey and Betts, iht. lov af 10.3.1861 og koncession af 18.3.1861.
Driften overtoges af et privat selskab, Det Danske Jernbanedriftsselskab (se
ovf.), som 11.5.1866 måtte standse betalingerne. Regeringen søgte herefter
forgæves at overdrage selskabet til Det Sjællandske Jernbaneselskab (s.996). Ved
lov af 14.3.1867, jf. lovene af 26.11.1868, 9.12.1871 og 50 af 20.3.1876,
overtog staten driften af De Jysk- Fynske Jernbaner (JFJ), som herefter lededes
af en driftsbestyrer, fra 1869 af en direktør, der var underlagt
Indenrigsministeriet (Off. Arbejder).
Ved statens overtagelse af driften 1.9.1867 omfattede den banerne Nyborg-
Odense-Middelfart-Strib, Fredericia-Vamdrup-Far ris, Århus-Randers og Langå-
Struer-Holstebro."

Jysk-Fynske Jernbaner 2376
/ Direktoratet for de Danske Statsbaner i
Jylland-Fyn 1867-85
GENERALDIREKTORATET FOR 0041
DE DANSKE STATSBANER 1885-


Direktoratets opgaver Forvaltningen 1916 - Henvisninger

Forvaltningen 1867 - 1915 Pension og sygdom Indhold

Styrelsesloven af 1915 Om arkivet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home