Monday, January 28, 2008

History of towns in Denmark

Den Digitale Byport: "Dansk Center for Byhistorie
v/ Historisk Institut, Aarhus Universitet og
Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum

Den Digitale Byport giver dig adgang til databaser og præsentationer af de danske byers historie. Hovedvægten er lagt på perioden 1600-1900."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home