Friday, March 28, 2008

DigDag historical atlas of Denmark

DigDag - Et digitalt atlas over Danmarks administrative inddeling op gennem historien: "Et konsortium under ledelse af Statens Arkiver har gennemført et forprojekt for at afdække mulighederne for at lave et fælles digitalt atlas over Danmarks administrative inddeling op gennem historien.

Mange historiske informationer er knyttet til steder, der er del af forskellige forvaltningsenheder og administrative strukturer. En landsby hører f.eks. til under et sogn, og hvis man ikke ved, hvilket sogn det drejer sig om, er det umuligt at finde frem til de kirkebøger, der rummer oplysninger om landsbyens beboere."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home