Friday, November 06, 2009

Forsvarets Bibliotek en realitet

Forsvarets Bibliotek en realitet: "Forsvarets Bibliotek en realitet
Forsvarets Bibliotek er en realitet. De tre værnsbiblioteker i forsvaret er i gang med at blive lagt sammen til et stort moderne forskningsbibliotek med øget service til brugerne.
02-11-2009 kl. 15:10

Med Forsvarets Bibliotek vil Forsvaret forbedre serviceniveauet og øge formidlingen af viden om forsvarsrelaterede emner, bl.a. gennem brugervenlige systemer på nettet.

Øget service og vidensindsamling
Onlinekataloger og elektroniske portaler er hverdag på dagens biblioteker, og forsvaret skal følge udviklingen for at yde den bedste service til brugerne af biblioteket. Et øget samarbejde med forsvarets officersskoler og Forsvarsakademiet er også en del af det nye bibliotek. Formålet er at øge videns- og dokumentationsindsamling inden for de områder, som forskningen og officersuddannelserne fokuserer på.

Kastellet som base
Forsvarets Bibliotek vil være placeret i og offentligt tilgængeligt i Kastellet. Herudover vil der blive oprettet betjeningssteder ved officersskolerne og på Forsvarsakademiet.
Samlingerne vil indeholde litteratur fra alle tre værn og fysisk bestå af ca. 38.000 bøger og tidsskrifter. De resterende bøger bliver opbevaret i magasiner, hvor fra de vil være til rådighed 1-2 dage efter forespørgslen. Søgning foretages gennem online kataloger.

Hele sammenlægningsprocessen forventes at være gennemført i juni 2010. Men allerede fra november flytter Flyvevåbnets Bibliotek sin åbne samling ind i Kastellet, mens Marinens Bibliotek følger efter med sin åbne samling i februar 2010.

Forsvarets Bibliotek
De tre biblioteker, der nu bliver ét er:

* Det Kongelige Garnisonsbibliotek (KGB) i Kastellet, København
* Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) i Jonstruplejren, Ballerup
* Marinens Bibliotek (MAB) på Nyholm, København

Dertil kommer Forsvarsakademiets Bibliotek (FAKBIB), som dog forbliver på stedet som betjeningssted for Forsvarsakademiets studerende og ansatte.

Forsvarets Bibliotek vil være organiseret under Forsvarsakademiet."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home