Saturday, May 13, 2006

computers in genealogy in Holland

Genealogical Computer Association in the Netherlands founded 1 January 2006

Genealogische Computer Vereniging GCV

Mission Statement De Genealogische Computer Vereniging GCV is een onafhankelijke en zelfstandige vereniging van en voor geïnteresseerden in het gebruik van de computer, programmatuur en het internet als hulpmiddel bij het genealogisch onderzoek waar eigen werkzaamheid en professionaliteit van het gebodene voorop staat.

Onder het motto "leden voor leden" werken de GCV-leden aan belangenbehartiging, uitwisseling van gegevens en ervaringen, voortgaande professionalisering en kwaliteitsverbetering van de door de vereniging zelf, danwel door andere partijen aangeboden en ontwikkelde digitale ontsluiting van archiefmateriaal. Zij doet dat o.a. door collectieve projecten, uitgaven, workshops en themabijeenkomsten.

Met de eenduidige doelstelling om een substanti├źle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de digitale toegankelijkheid van archieven en gegevens, wenst de vereniging dit met een kenmerkende pragmatische aanpak te verwezenlijken.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home