Sunday, January 25, 2009

Churches in Denmark

This is a useful listing of danish churches with district and county

Søg via: Kirker | Sogne | Herreder | Amter | Provsti | Stift
Tidligere danske områder | Kirkekort | Statistik | Logbog | Tilføj Link | OSS

Kirker i Danmark - en billeddatabase: "Dette site er blevet til efter en diskussion i nyhedsgruppen dk.videnskab.historie.genealogi omkring hvilke billeder af kirker der var frit tilgængelige.
Flere af brugerne sagde, at de havde billeder liggende som de gerne ville stille til rådighed, men der manglede en 'fælles platform', hvor billederne kunne sendes til og hentes fra. Det er formålet med dette site.

Da billederne stilles frit til rådighed for ikke-kommercielt brug pålægges det indsenderen at undersøge om der er copyright på billedet."

Translated version of http://www.dis-danmark.dk/kirkeimg/: "This site has been following a discussion in the newsgroup dk.videnskab.historie.genealogi around the pictures of the churches were freely available.
Several users said they had pictures of this as they would like to make available, but it lacked a 'common platform', where the images could be sent to and retrieved from. That is the purpose of this site.

Since the images be freely available for non-commercial use requires the submitter to examine whether there is a copyright on the picture."

DIS-Danmark: Amt-Herred-Sogn: "Amt-Herred-Sogn er et forsøg på sognevis at samle referencer til kilder på Internettet.
Der ligger ikke egentlige data i Amt-Herred-Sogn men alene henvisninger til slægtsforskningsdata.

Der er tale om en samling af informationer fra flere forskellige enkeltpersoner, og DIS-Danmark påtager sig således ikke ansvar for det datamæssige indhold. Der er anvendt samme administrative inddeling som i foreningens:"

Amt-Herred-Sogn is an attemt by parish to compile sources on the internet.
There are no data stored in this portal. Only references to other genealogy sites

This is a collection of references from various sources and DIS-Danmark cannot be held reliable for the validity of the nested content.

The organisation of this site: is County (Amt) -> District (Herred) -> Parish (Sogn)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home