Saturday, August 07, 2004

more spellings for Copenhagen

Google Search: Keypmannahavn:

Mrs Google asks "Did you mean: Kaupmannahofn ? "
well not really

Google Search: Kaupmannahofn aha icelandic !

British Genealogy - Home Page: "It is not the number of branches on your family tree that matters, or how far it goes back in time.... but how many leaves... and the situation of the tree in relation to its landscape. "


English Parish Registers: "Parish registers were started in England in 1538. A law was passed ordering the clergy to record baptisms, marriages and burials, and that they should be written down in a book after the service on Sundays, and in the presence of the Churchwardens.

Before this date there were no records, except for a few created by monks who recorded the events for prominent families.

Many churches, however, did not begin keeping records until a further notice was sent out in 1558, and even then, many did not comply.

In 1597, Queen Elizabeth I decreed at all existing records should be copied into 'fair parchment books, at least from the beginning of this reign'.

There was considerable opposition. Many churches complained that they could not afford parchment books, others began the task, some started with the 1558 records, some omitted large sections as the task was too large, and some did not start at all.

Some of the early 1538 records (re-written in 1597) still exist, but it is not at all unusual for the registers not to have been preserved.

Many were lost, and it is quite common to find no preserved records for a parish until a much later date.
Most of the parish registers are now stored in a County Record Office, although a few are still in the individual churches. "
Virtuelle udstillinger over the park from here
Google Search: Henrik Starckes "De fire vinde".
one of my favourite Danish sculptures

pdf of CPH art

Kunstner: Henrik Starcke
Datering: 1964
Materiale: Kobber, rustfrit stål, emalje

Placering: Terminal 2’s parkeringshus – Vestgavlen

Skulpturen De Fire Vinde er udført i 1964 af kunstneren
Henrik Starcke. Skulpturen stod oprindeligt på en åben parkeringsplads
ved Terminal 2.

by the taxi rank !

Da gravearbejdet til Øresundsforbindelsens
danske landanlæg (jernbane og motorvej) begyndte i 1993,
blev det besluttet at flytte skulpturen midlertidigt for at skåne den
i byggeperioden. I sommeren 1999, 100-året for kunstnerens fødsel,
vendte De Fire Vinde tilbage til lufthavnens offentlige område,
nærmere bestemt vestsiden af Parkeringshuset ved Terminal 2. De
Fire Vinde blev genindviet af nyudklækkede studenter fra Tårnby
Gymnasium, som genoptog en gammel tradition med glædesdans
rundt om skulpturen. Forud for genindvielsen gennemgik skulpturen
en mindre restaurering.
Google Search: mercurius allingham

Dansk Posthistorisk Selskab

SELSKABETS medlemsblad POSTHISTORISK TIDSSKRIFT (PHT), som udkommer 4 gange om året, ligesom der er adgang til forskellige posthistoriske ressourcer såsom indscannede circulairer og Dansk Posthistorisk Leksikon online.Velkommen til /Zaurits Bureau/

Brevkort Danmark


Videnskab og teknologi

Revl og krat:Revl og krat
I LOVE THIS PAGE - FAQ from the Copenhagen Town Hall library
I reposted the whole text by accident

A selection from the queestions, which the librarians of Rådhusbiblioteket are often asked.

LIST OF HEADINGS:-
(kilde = source)
Amager Helgoland

Bagere

Bissens Gipsbisp

Borgervæbningsfaner

Borgmesterkæder

Guldæblerne i Caritasspringvandet på Gammel Torv

Gågader

"Havhesten"

København/Kjøbenhavn

Ladegårdsåen

Lergravsparken

Maos Lyst

Mimrekort

Nulpunktstenene

Rådhuset

Etageareal

Flagning

Rådhusklokkerne

Rådhustårnet

Rådhuspladsen

Stauning, Th.

Studenterdans

Størrelse

Søerne

Torvehandel (1778)

Trianglens ventesale

Tårne og spir

ÆresborgerAmager Helgoland
the pier for swimming built in 1911 for idrætsforeningen Hermes, and given to Københavns Idrætspark in 1965. - Kilde: Københavns Idrætspark, maj 1980.
Due to be demolished this year 2004

Bagerier bakers

The oldest bakery is Sankt Peders Bageri, Sankt Pedersstræde 29, which dates formm 1652. - Kilde: Mundtlig oplysning fra bageriet, september 2003. - The other well known bakerery, Marstrands bageri at Købmagergade 19, dates from 1725.

Bissen Gipsbisp
bit of a tongue twister
Bispens gebis - the bishop's false teeth

The plaster sculpture of a bishop by BISSEN

This sculpture was made for Industriudstillingen in 1872, afterwars exhibited int the old town hall Københavns Rådhus/Domhus at Nytorv until between 1930 and 1949.

Rediscovered in the 1980ies Christiansborg Palace loft. Then broken up and crushed because of brøstfældighed. - Kilde: Mie Berner, Kunstakademiets Bibliotek, 15.8.1991.Borgervæbningsfaner

De københavnske borgervæbningsfaner findes på Tøjhusmuseet.Borgmesterkæder

A chain of office has never been usd by the mayors of Copenhagen københavnske borgmestre. The chains seen in older pictures of mayors are reqarded as jewelry. - Kilde: Stadsarkivar Sigurd Jensen, marts 1979.

In the newspapers for October 1997 a chain is mentioned worn by overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. This was presented by danske kunsthåndværkere - danish arts and crafts, and only used for the yearly presentaion of medals to young artist - craftspeople - kunsthåndværkere. Its status is thus unofficial. - Kilde: BWD, 6.10.1997.Gadenumre
house numbers date from 1859

1 and odds to the left, and 2 and evens to the right outwards from the old town hall and from each main street

By counting down you can always find the town centre if lost

Indført ved Bekendtgørelse af 26.10.1859: Bekendtgørelse fra Københavns Magistrat angaaende Omnummerering af samtlige Eiendomme i København og den Forstæder.

Nummeringen omfattede ikke Nyboder, der fra ældre tid havde - og endnu har - husnumre. Nyboder has its own older system from one on the left then 2 3 4 up obne side an down the other

Gadenumrene supplerede dengang de da benyttede matrikelnumre som identifikation af adresser.Guldæblerne i Caritasspringvandet på Gammel Torv
The golden "apples" - balls in the fountain


Adminstered by the water board - Københavns Vandforsyning. The three balls were originally wooden with 24 karats gold leaf. They weighed 30 g each. as stated by Københavns Vandforsyning, June 1982

From the newspaper Politiken, originally from metaltrykker Niels Bjørn Pedersen, in the 1960'ies 12 new "apples" made from 0,7 mm thick brass sheet pressed in halves and soldered and gilt by kobbersmed "W. Jensen & Søn" of Vesterbrogade.

The apples are placed in the fountain on the Royal famiklies anniversaries, and constitution day - grundlovsdag, d.v.s. pr. 1.6.2003 sige: 16.4. for dronning Margrethe, 26.5. for kronprins Frederik, 11.6. for prins Henrik, samt 5.6. i anledning af Grundlovsdag.

Kilde: Politiken, 1. sektion, 31.5.2003, bagsiden.
I have seen them being brought out in a padded box early6 in the morning.
Fountains are turned off at night and on windy days and the water works people drive out with a little van at about 6 am to turn them on. The gefion makes a wheezing noise as the air is driven out of the many pipes

Don't paddle in them - the incidence of broken glass beer bottles is high on festival days

Gågader
pedestrian precincts and when they were created
(walking streets)
Gråbrødre Torv: Indviet som fodgængerområde 7.6.1968

Strøget: Vedtaget af Borgerrepræsentationen 25.10.1962. - Åbnet 17.11.1962 som forsøg. Forsøget gjort permanent ved Borgerrepræsentationsbeslutning 13.2.1964.

Strøget har følge Vejafdelingen en længde af 1,1 km.

Strøget er ikke som ofte anført verdens ældste gågade, idet Kalverstraat i Amsterdam blev åbnet som fodgængerzone ca. 1 år før Strøget. - Kilde: Planchef Kai Lemberg, 16.1.1987.

"Havhesten"

Skulpturen "Havhesten" af Jean Gauguin i Østerbro Svømmehal , blev afsløret i 1935, og ødelagt på grund af et vælget stillads den 14. juni 1952. - Kilde. Livet i Danmark 1947-1957. Hverdagens historie i billeder og tekst ved Haagen Hetsch. 1957, s. 158.

Resterne af skulpturen findes i "Vejen Museum"
The porcelainsculpture the sea horse by jeam Gauguin was unviled at the smming hall in 1935 and smashed by the collapsing scaffolding 14 June 1952


København/Kjøbenhavn og andre navneformer

I den officielle retsskrivning, der blev fastlagt i 1896, var det indtil 1938 valgfrit at benytte betegnelsen København eller Kjøbenhavn.

Der findes tilsyneladende ingen kommunal vedtagelse om, hvad byens selv skulle kalde sig: "Borgerrepræsentationens Forhandlinger" bryder med den gamle navneform ved forhandlingsåret 1902/03 og introducerer den nye navneform fra og med 1903/04, hvorimod "Københavns Budget" først indfører denne fra og med 1907/08.

1938 var Kjøbenhavn dog i almindelighed gået af brug forlængst: I ministerielle sammenhænge stryges "j"-et i 1929, Stednavneudvalget anvendte det til 1932 og i Kraks vejviser ses navneformer frem til og med 1933.

Udenlandske navneformer for København:

Dansk: København. - Engelsk: Copenhagen. - Fransk: Copenhague. - Græsk: [Kopenafn]. - Italiensk: Copenaghen. - Latin: Hafnia. - Rumænsk: Copenhaga. - Russisk: [Kopengagen]. - Spansk: Copenhague. - Svensk: Köpenhamn. - Tysk: KopenhagenLadegårdsåen

Overdækninger:

Søerne-Bülowsvej: 1896-97, jf. Københavns Kommunes Beretning 1896, s. 102; 1897, s. 107.

Bülowsvej-Jagtvej: 1914, jf. Beretning og Regnskab for Stadsingeniørens Direktorat 1941/42.

Jagtvej-Kronprinsesse Sofies Vej. - 1962Lergravsparken

Sundby Vandtårn blev sprængt i luften 29.4.1967, kl. 10.30. - Kilde: Stadsgartnernes Kontor, 29.1.1992.Lokalråd

Alle lokalråd er selvbestaltede og uafhængige af Københavns KommuneMaos Lyst

Kollektiv på Svanemøllevej 88, grundlagt 1967Mimrekort

Særlige partoutkort til Københavns Sporveje indførtes efter beslutning i Københavns Borgerrepræsentation den 16. maj 1963. Et kort kostede da 15 kr. for 3 måneder.Nulpunktstenene

I 1920 opstilledes den første Nul-punktsten ved Amagerport, og i 1925 opstilledes de følgende tre sten ud for hhv. Vesterport, Nørreport og Østerport.

Stenene blev ideelt set opstillet, hvorfra man siden 1793 har målt, afstandene til og fra København. Ifølge Vejforordningen af 1793 er udgangspunktet for målingen ydersiden af de københavnske byporte. Udgangspunktet som sådant blev noget diffust, efter at byportene var forsvundet mellem 1856-58, og omkring 1910 ønskede Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse at markere disse nul-punkter. Foreningen udskrev i 1910 en konkurrence der blev vundet af P. V. Jensen-Klindt. Efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen blev stenene så opstillet i hhv. 1920 og 1925.

Man var da klar over, at den ideele beliggenhed, ved den tidligere yderside af portbygningen ikke kunne opnås, men det tilstræbtes at anbringe stenene på højre side af kørselsretningen inde fra byen, idet de følgende mærker (milepæle/kilometersten) står på denne side.

Nul-punktstenene er udformet som firkantede steler med en udsmykning med et byvåben på de to sider og rigsvåbenets løver på de to andre sider. Den ene side af de to sider med byvåbenet fortæller om, at porten stod ved denne sten, og at der derfra måltes til de nærliggende byer. De tre andre sider indeholder kilometerangivelser.

Samtlige Nulpunktsten er blevet flyttet i forhold til deres oprindelige placering. Men den oprindelige orientering af stenene synes at have været følgende: Siderne med byvåbenet har stået i ”kørselsretningen”, d.v.s. synlig for ind- og udkørende. Løverne har således dækket siderne til højre og venstre for kørselsretningen. Indskriftsiden med angivelse af portens placering og opmålingen herud fra (”Ved denne sten stod…”) har vendt ind mod byen.

Stenen ved Østerport at være blevet drejet 180 grader, således at byvåbenet ganske korrekt står på de sider, der følger færdselens hovedretning, men således at indskriftsiden vender udad mod Østerbro i stedet for indad mod Indre By.Rådhuset

Etageareal:

Rådhusets etageareal: 32.500 m2. - Kilde: Rådhusets Rengøringsservice via Hr. Birk Keller, Wesselsgade.

Flagning:

Københavns Rådhus flager med splitflag. Ifølge Helge Bruhn: Dannebrog og danske faner gennem tiderne, 1949, s. 204, skulle Københavns Kommune have opnået tilladelse hertil. Der synes imidlertid ikke at foreligge nogen aktstykker herom.

Ifølge Rådhusets Oplysningskontor skulle flagningen med splitflag være et relikt fra før 1938, da Københavns Overpræsident som statslig embedsmand var leder af Magistraten.Rådhusklokkerne:

Klokken er hel ved den FØRSTE TONE af kvarterklokkerne, og IKKE ved det første timeslag.

Klokkespillet kl. 12 og 24 varer 2 minutter.

Klokkespillet lød første gang Nytårsnat 1900/1901

Klokkespillet blev udsendt som nytårsklokker i radioen første gang ved årskiftet 1924/1925. Fra samme tidspunkt blev de transmitteret kl. 12.00. - Kilde: Leif Ahm. En verden i lyd og billeder, 1972.

Klokkespillet lød oprindeligt hele døgnet fra midnat til midnat. På grund af vedholdende klager fra bl. a. Paladshotellet besluttede Københavns Borgerrepræsentation i 1913, at indstille kvarterslagene mellem kl. 24 og 6. Timeslagene lød dog fortsat.
Efter fornyede henvendelser fra Palads Hotellets ejere blev perioden i 1937 forlænget til kl. 7 og i samme tidsperiode bortfaldt også timeslagene.
I 1942 udvidedes tidsrummet for standsning af klokkespillet til kl. 8, således at der var "lydefrit" fra midnat til kl. 8.

Klokkespillet udsendes direkte i radioen hver dag kl. 12.00. For omkringboende har derfor det vakt lidt undren, at de i radioen kan høre klokkerne før de selv kan høre dem fra tårnet. Det skyldes, at transmissionen foregår via kabler, der sender med lysets hastighed (ca. 300.000 km/s), og ikke med lydens (333 m/s). - Oplyst til dagbladet Politiken af Gunnar Haslund, Danmarks Radio, der iøvrigt oplyste, at uret ofte går nogle sekunder forkert.

Rådhustårnet:

Spiret: I kuglen øverst findes følgende indskrift, skrevet på pergament:

Til dig Herre! opløfter jeg min Sjæl. Jeg forlader mig på dig, min Gud! Lad mig ikke beskæmmes af mine Fjender skulle fryde sig over mig. Herre! lad mig kende Dine Veje, lær mig dine Stier (Davids 25. Salme, vers 1-3). - Kilde: Raadhuset i København. Bygningens historie, s. 57.Rådhuspladsen:

Størrelse: Længde: 175 m (nord-syd: Midten af Utrechtbygningen-midten af Rådhusets hovedfacade), bredde: 150 m (vestsiden af H. C. Andersens Boulevard i Vesterbrogades midterlinie-østsiden af Vester Voldgade i Strøgets midterlinie). - Den nordlige side i Utrechtbygningens facadelinie er 115 m, den sydlige langs Rådhusets facade 165 m. - Sammenlagt er pladsen ca. 25.500 m2. - Kilde: Oplyst af Indre Bydelskontor 5.5.1989.

Muslingeskallen: Skålformet fordybning på den del af Rådhuspladsen, der ligger nærmest Københavns Rådhus. - Gode illustrationer i: Lars Møller: Da vi var besat, s. 222. - Anker Kirkeby: Politikens Billedbog, s. 59. - David Sprengel: Från det moderna Danmark, 1904, s. 81.Stauning, Th.

1.11.1890: Kompagnistræde 16.4

13.3.1893: Kompagnistræde 16 og 18. 4. over gården, c/o. faderen. Angivet som flyttet fra Fredericia.

11.5.1894. Niels Hemmingsens Gade 8, 1. sal, c/o. forældrene

1.11.1898: Thorupsgade 13. 4. sal

1.11.1899: Wesselgade 8, 4. sal

1.5.1901: Enigheds Allé 21

1.5.1902: Ahornsgade 6, 2. sal

1.11.1904: Wesselsgade 17, 2. sal

1.5.1907: Laurids Skaus Gade 5, 2. sal

1.11.1914: Frederiksborggade 29, 4. sal

1.11.1922: Kanslergade 10, 3. sal

5.11.1928: Kanslergade 10, 1. sal th. - Nuværende Ove Rodes Plads

30.10.1934: Valeursvej 6

Kilde: Arbejdermuseet, 4.7.1994.Studenterdans

Side omkring 1. Verdenskrig har det været skik at studenter fejrede deres translokation ved at danse en kædedans omkring Christian den 5.s Rytterstatue, "Hesten", på Kongens Nytorv. Før den tid var det almindeligt, at studenterne på vej til traktørsteder i omegnen, tog en runde omkring statuen i hestevogn

Tilsvarende skikke kendes også fra andre "faggrupperinger": Jordemødre danser således omkring Storkespringvandet, og nyudsprungne kokke benytter Rådhushuspladsen som dansegulv.

En beslægtet foreteelse er konfirmanternes gamle tradition med at bestige Rundetårn mandagen efter den store dag.

Dansende studenter kendes også fra andre byer, hvor diverse skulpturer må gøre det ud for Christian den 5.: I Horsens danser man omkring Hugo Liisbergs skulptur af en kalv, jf. Henning Mortensen: Den røde mandolin, 1994, s. 207 og Ulveørken, 1995, s. 13.

I Kastrup danses omkring Henrik Starckes "De fire vinde".

K�benhavns biblioteker - Rådhusbiblioteket

always ajob to find this page
Rhbwww

Revl og krat. - Hyppige spørgsmål til Rådhusbiblioteket om København

Revl og krat
København/Kjøbenhavn og andre navneformer

I den officielle retsskrivning, der blev fastlagt i 1896, var det indtil 1938 valgfrit at benytte betegnelsen København eller Kjøbenhavn.

Der findes tilsyneladende ingen kommunal vedtagelse om, hvad byens selv skulle kalde sig: "Borgerrepræsentationens Forhandlinger" bryder med den gamle navneform ved forhandlingsåret 1902/03 og introducerer den nye navneform fra og med 1903/04, hvorimod "Københavns Budget" først indfører denne fra og med 1907/08.

1938 var Kjøbenhavn dog i almindelighed gået af brug forlængst: I ministerielle sammenhænge stryges "j"-et i 1929, Stednavneudvalget anvendte det til 1932 og i Kraks vejviser ses navneformer frem til og med 1933.

Udenlandske navneformer for København:

Dansk: København. - Engelsk: Copenhagen. - Fransk: Copenhague. - Græsk: [Kopenafn]. - Italiensk: Copenaghen. - Latin: Hafnia. - Rumænsk: Copenhaga. - Russisk: [Kopengagen]. - Spansk: Copenhague. - Svensk: Köpenhamn. - Tysk: Kopenhagen
Kj�benhavn. Illustreret Veiviser 1857: "Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen 1857

but why are the gays interested in this and making a link?

(side 1-30) Claudius Rosenhoff: Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen

Litteratur om København fra eremit.dk

BIG NEWS A GOOGLE SITE SEARCH


Denmark Postmarks and Faroe Islands Postmarks which give old spellings of place names too

old spellings take you to useful sources
Google Search: Kjøbenhavn

The Internet Encyclopedia of Philosophy click on line BBC Saturday 00:30 GMT

BBC World Home Page

Friday, August 06, 2004

Chris Newall's Home Page

one of the denizens of soc.genealogy.britain

Chris Newall's Family History Pages

Annual BMD Summary for England and Wales
Annual Birth, Marriage and Death registrations in England and Wales from 1838 to 1999

Thursday, August 05, 2004

RootsWeb Message Boards [ Boards Administrators ]
one Vicki has just deleted a whole thread which I took seriously

let mediocrity rule rootwseb

Welcome, Hugh Watkins
You are [were] registered to administer the following: no more just given up

1. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Bornholm
2. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Frederiksborg
3. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Fyn
4. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Kobenhavn [Copenhagen]
5. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Nordjylland
6. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Ribe
7. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Ringkobing
8. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Roskilde
9. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Sonderjylland
10. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Storstrom
11. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Vejle
12. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Vestjalland
13. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Denmark > Counties > Viborg
14. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Faroe Islands > General
15. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Blekinge
16. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Gotland
17. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Jämtland
18. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Jönköping
19. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Kronoberg
20. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Norbotten
21. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Skåne
22. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Södermanland
23. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Uppsala
24. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Counties > Västerbotten
25. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Historical Counties > Älvsborg
26. Boards > Localities > Scandinavian and Baltic States > Sweden > Historical Counties > Skaraborg
27. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > England > Leicestershire > General
28. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > England > Warwickshire > General
29. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > Wales > Breconshire > General
30. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > Wales > Caernarvonshire > General
31. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > Wales > Cardiganshire > General
32. Boards > Localities > United Kingdom and Ireland > Wales > Merionethshire > General
33. Boards > Surnames > Aagaard
34. Boards > Surnames > Aalborg
35. Boards > Surnames > Abrahamsen
36. Boards > Surnames > Adamsen
37. Boards > Surnames > Ahmed
38. Boards > Surnames > Albertsen
39. Boards > Surnames > Ali
40. Boards > Surnames > Allingham
41. Boards > Surnames > Andreasen
42. Boards > Surnames > Andreassen
43. Boards > Surnames > Andresen
44. Boards > Surnames > Antonsen
45. Boards > Surnames > Ashburner
46. Boards > Surnames > Asmussen
47. Boards > Surnames > Axelsen
48. Boards > Surnames > Bak
49. Boards > Surnames > Balis
50. Boards > Surnames > Balle
51. Boards > Surnames > Bartley
52. Boards > Surnames > Basse
53. Boards > Surnames > Bearse
54. Boards > Surnames > Bech
55. Boards > Surnames > Behrens
56. Boards > Surnames > Bendixen
57. Boards > Surnames > Bendsen
58. Boards > Surnames > Bensing
59. Boards > Surnames > Benson
60. Boards > Surnames > Bentsen
61. Boards > Surnames > Bergmann
62. Boards > Surnames > Bergstedt
63. Boards > Surnames > Bering
64. Boards > Surnames > Bertelsen
65. Boards > Surnames > Berthelsen
66. Boards > Surnames > Biorn
67. Boards > Surnames > Bjerre
68. Boards > Surnames > Bjorn
69. Boards > Surnames > Boll
70. Boards > Surnames > Bonde
71. Boards > Surnames > Borup
72. Boards > Surnames > Bossen
73. Boards > Surnames > Boysen
74. Boards > Surnames > Braham
75. Boards > Surnames > Bredahl
76. Boards > Surnames > Bredeson
77. Boards > Surnames > Bristol
78. Boards > Surnames > Broad
79. Boards > Surnames > Brodersen
80. Boards > Surnames > Bruhn
81. Boards > Surnames > Bruun
82. Boards > Surnames > Buch
83. Boards > Surnames > Bugge
84. Boards > Surnames > Buhl
85. Boards > Surnames > Bulow
86. Boards > Surnames > Busk
87. Boards > Surnames > Calejo
88. Boards > Surnames > Canute
89. Boards > Surnames > Carlsen
90. Boards > Surnames > Carstensen
91. Boards > Surnames > Caspersen
92. Boards > Surnames > Christoffersen
93. Boards > Surnames > Claassen
94. Boards > Surnames > Classen
95. Boards > Surnames > Clausen
96. Boards > Surnames > Claussen
97. Boards > Surnames > Clemensen
98. Boards > Surnames > Conradson
99. Boards > Surnames > Copenhagen
100. Boards > Surnames > Coppenhagen
101. Boards > Surnames > Cornick
102. Boards > Surnames > Coventry
103. Boards > Surnames > Dam
104. Boards > Surnames > Damsgaard
105. Boards > Surnames > Danielsen
106. Boards > Surnames > Davidsen
107. Boards > Surnames > Denmark
108. Boards > Surnames > Dideriksen
109. Boards > Surnames > Due
110. Boards > Surnames > Eggen
111. Boards > Surnames > Ellegaard
112. Boards > Surnames > Ellingsgaard
113. Boards > Surnames > Enemark
114. Boards > Surnames > Enevoldsen
115. Boards > Surnames > Ericksen
116. Boards > Surnames > Eriksen
117. Boards > Surnames > Erikson
118. Boards > Surnames > Eriksson
119. Boards > Surnames > Erlandsen
120. Boards > Surnames > Eskerod
121. Boards > Surnames > Fabricius
122. Boards > Surnames > Fabritius
123. Boards > Surnames > Fagerstrom
124. Boards > Surnames > Feddersen
125. Boards > Surnames > Fog
126. Boards > Surnames > Folkman
127. Boards > Surnames > Frandsen
128. Boards > Surnames > Frantzen
129. Boards > Surnames > Frederiksen
130. Boards > Surnames > Friis
131. Boards > Surnames > Frolund
132. Boards > Surnames > Fugelsang
133. Boards > Surnames > Gade
134. Boards > Surnames > Gertsen
135. Boards > Surnames > Godtfredsen
136. Boards > Surnames > Gottlieb
137. Boards > Surnames > Graversen
138. Boards > Surnames > Gregersen
139. Boards > Surnames > Gudmundsen
140. Boards > Surnames > Gwatkin
141. Boards > Surnames > Hagstrom
142. Boards > Surnames > Hald
143. Boards > Surnames > Hansdatter
144. Boards > Surnames > Harrott
145. Boards > Surnames > Hassing
146. Boards > Surnames > Heckel
147. Boards > Surnames > Heide
148. Boards > Surnames > Hein
149. Boards > Surnames > Henningsen
150. Boards > Surnames > Henricksen
151. Boards > Surnames > Henrickson
152. Boards > Surnames > Henriksen
153. Boards > Surnames > Henrikson
154. Boards > Surnames > Hermansen
155. Boards > Surnames > Hesselberg
156. Boards > Surnames > Highwood
157. Boards > Surnames > Hjelm
158. Boards > Surnames > Hjorth
159. Boards > Surnames > Hoegh
160. Boards > Surnames > Holck
161. Boards > Surnames > Holm
162. Boards > Surnames > Holme
163. Boards > Surnames > Holst
164. Boards > Surnames > Hougaard
165. Boards > Surnames > Hovgaard
166. Boards > Surnames > Ibrahim
167. Boards > Surnames > Ibsen
168. Boards > Surnames > Ipsen
169. Boards > Surnames > Ishoy
170. Boards > Surnames > Iversen
171. Boards > Surnames > Jakobsen
172. Boards > Surnames > Jakobson
173. Boards > Surnames > Janson
174. Boards > Surnames > Jeppesen
175. Boards > Surnames > Jerkovic
176. Boards > Surnames > Jespersen
177. Boards > Surnames > Jesperson
178. Boards > Surnames > Johannesen
179. Boards > Surnames > Johannessen
180. Boards > Surnames > Jonassen
181. Boards > Surnames > Jonasson
182. Boards > Surnames > Jorgenson
183. Boards > Surnames > Juhl
184. Boards > Surnames > Jurgensen
185. Boards > Surnames > Jurgenson
186. Boards > Surnames > Justesen
187. Boards > Surnames > Juul
188. Boards > Surnames > Kaas
189. Boards > Surnames > Kappel
190. Boards > Surnames > Karlsen
191. Boards > Surnames > Karlson
192. Boards > Surnames > Kaspersen
193. Boards > Surnames > Kellie
194. Boards > Surnames > Kier
195. Boards > Surnames > Kirkeby
196. Boards > Surnames > Kirkegaard
197. Boards > Surnames > Kjaer
198. Boards > Surnames > Klaassen
199. Boards > Surnames > Klinge
200. Boards > Surnames > Klint
201. Boards > Surnames > Kloster
202. Boards > Surnames > Knudsen
203. Boards > Surnames > Kortgaarden
204. Boards > Surnames > Kortgard
205. Boards > Surnames > Kragh
206. Boards > Surnames > Kristensen
207. Boards > Surnames > Kristenson
208. Boards > Surnames > Kristiansen
209. Boards > Surnames > Kristoffersen
210. Boards > Surnames > Krog
211. Boards > Surnames > Krogh
212. Boards > Surnames > Kromann
213. Boards > Surnames > Kvist
214. Boards > Surnames > Lahn
215. Boards > Surnames > Lam
216. Boards > Surnames > Larsdatter
217. Boards > Surnames > Lassen
218. Boards > Surnames > Lauesen
219. Boards > Surnames > Laugesen
220. Boards > Surnames > Lauritsen
221. Boards > Surnames > Lauritzen
222. Boards > Surnames > Le Brasseur
223. Boards > Surnames > Leth
224. Boards > Surnames > Lidzy
225. Boards > Surnames > Lindahl
226. Boards > Surnames > Lindgreen
227. Boards > Surnames > Lindgren
228. Boards > Surnames > Lindholm
229. Boards > Surnames > Lindstrom
230. Boards > Surnames > List
231. Boards > Surnames > Lorentsen
232. Boards > Surnames > Lorentzen
233. Boards > Surnames > Lorenzen
234. Boards > Surnames > Ludvigsen
235. Boards > Surnames > Lund
236. Boards > Surnames > Lundin
237. Boards > Surnames > Lykke
238. Boards > Surnames > Madsen
239. Boards > Surnames > Malm
240. Boards > Surnames > Manske
241. Boards > Surnames > Marcussen
242. Boards > Surnames > Mathiasen
243. Boards > Surnames > Mathiesen
244. Boards > Surnames > Melotto
245. Boards > Surnames > Metrash
246. Boards > Surnames > Michaelsen
247. Boards > Surnames > Michelsen
248. Boards > Surnames > Michelson
249. Boards > Surnames > Mikkelsen
250. Boards > Surnames > Mikkelson
251. Boards > Surnames > Moeller
252. Boards > Surnames > Mogensen
253. Boards > Surnames > Moller
254. Boards > Surnames > Mollerup
255. Boards > Surnames > Mortensen
256. Boards > Surnames > Mortenson
257. Boards > Surnames > Munch
258. Boards > Surnames > Nauer
259. Boards > Surnames > Neilsen
260. Boards > Surnames > Nguyen
261. Boards > Surnames > Niebuhr
262. Boards > Surnames > Nielsen
263. Boards > Surnames > Nikolai
264. Boards > Surnames > Nissen
265. Boards > Surnames > Norgaard
266. Boards > Surnames > Norgard
267. Boards > Surnames > Nygaard
268. Boards > Surnames > Ogren
269. Boards > Surnames > Ohlsen
270. Boards > Surnames > Oster
271. Boards > Surnames > Ostergaard
272. Boards > Surnames > Ostergard
273. Boards > Surnames > Ottesen
274. Boards > Surnames > Overgaard
275. Boards > Surnames > Pallesen
276. Boards > Surnames > Paulson
277. Boards > Surnames > Paustian
278. Boards > Surnames > Pedersen
279. Boards > Surnames > Pedersen-Bjorn
280. Boards > Surnames > Pederson
281. Boards > Surnames > Persico
282. Boards > Surnames > Persson
283. Boards > Surnames > Pettersson
284. Boards > Surnames > Pevitt
285. Boards > Surnames > Pladsen
286. Boards > Surnames > Pohler
287. Boards > Surnames > Pollinger
288. Boards > Surnames > Poulsen
289. Boards > Surnames > Przemielewski
290. Boards > Surnames > Quarnstrom
291. Boards > Surnames > Rafn
292. Boards > Surnames > Randrup
293. Boards > Surnames > Rasch
294. Boards > Surnames > Rask
295. Boards > Surnames > Rassmussen
296. Boards > Surnames > Rees
297. Boards > Surnames > Richter
298. Boards > Surnames > Riis
299. Boards > Surnames > Ronne
300. Boards > Surnames > Rosenberg
301. Boards > Surnames > Rosendahl
302. Boards > Surnames > Sahl
303. Boards > Surnames > Saling
304. Boards > Surnames > Salling
305. Boards > Surnames > Samways
306. Boards > Surnames > Schou
307. Boards > Surnames > Schröder
308. Boards > Surnames > Schultz
309. Boards > Surnames > Schutt
310. Boards > Surnames > Seaborne
311. Boards > Surnames > Seabourne
312. Boards > Surnames > Shah
313. Boards > Surnames > Shultz
314. Boards > Surnames > Sivertsen
315. Boards > Surnames > Sjogren
316. Boards > Surnames > Skott
317. Boards > Surnames > Skov
318. Boards > Surnames > Smidt
319. Boards > Surnames > Soby
320. Boards > Surnames > Sogaard
321. Boards > Surnames > Somerset
322. Boards > Surnames > Sondergaard
323. Boards > Surnames > Sonne
324. Boards > Surnames > Sonnichsen
325. Boards > Surnames > Sorensen
326. Boards > Surnames > Stamp
327. Boards > Surnames > Steffensen
328. Boards > Surnames > Stoltenberg
329. Boards > Surnames > Strøm
330. Boards > Surnames > Svendsen
331. Boards > Surnames > Svenningsen
332. Boards > Surnames > Svensson
333. Boards > Surnames > Swendsen
334. Boards > Surnames > Sydenham
335. Boards > Surnames > Terkelsen
336. Boards > Surnames > Thiessen
337. Boards > Surnames > Thomassen
338. Boards > Surnames > Thorsen
339. Boards > Surnames > Thorup
340. Boards > Surnames > Thuesen
341. Boards > Surnames > Thygesen
342. Boards > Surnames > Timrodt
343. Boards > Surnames > Tisbury
344. Boards > Surnames > Toft
345. Boards > Surnames > Tomsen
346. Boards > Surnames > Torp
347. Boards > Surnames > Troll
348. Boards > Surnames > Trygstad
349. Boards > Surnames > Tychsen
350. Boards > Surnames > Uhlenberg
351. Boards > Surnames > van Dam
352. Boards > Surnames > Van Rees
353. Boards > Surnames > Van Wagner
354. Boards > Surnames > Vile
355. Boards > Surnames > Vilhelmsen
356. Boards > Surnames > Vilstrup
357. Boards > Surnames > Von Clausen
358. Boards > Surnames > Von Kaas
359. Boards > Surnames > Von List
360. Boards > Surnames > Von Ronn
361. Boards > Surnames > Waag
362. Boards > Surnames > Watkin
363. Boards > Surnames > Westergaard
364. Boards > Surnames > Westergard
365. Boards > Surnames > Wiborg
366. Boards > Surnames > Winther
367. Boards > Surnames > Wollesen
368. Boards > Surnames > Worm
369. Boards > Surnames > Wrenford
370. Boards > Surnames > Wurtz
371. Boards > Surnames > Yde
372. Boards > Topics > Adoptions > United Kingdom > England Adoptions > Adoptions in Berkshire
373. Boards > Topics > Adoptions > United Kingdom > Scotland Adoptions > Adoptions in Glasgow
374. Boards > Topics > Cemeteries & Tombstones > Wales > Cemeteries in Wales
375. Boards > Topics > Cemeteries & Tombstones > Wales > Tombstone Inscriptions
376. Boards > Topics > Census > Denmark > General
377. Boards > Topics > Census > United Kingdom > Census of United Kingdom 1841
378. Boards > Topics > Census > United Kingdom > Census of United Kingdom 1851
379. Boards > Topics > Census > United Kingdom > Census of United Kingdom 1861
380. Boards > Topics > Census > United Kingdom > Census of United Kingdom 1871
381. Boards > Topics > Census > United Kingdom > Census of United Kingdom 1891
382. Boards > Topics > Census > United Kingdom > General
383. Boards > Topics > Disasters > United Kingdom > Irish Potato Famine 1845-1850
384. Boards > Topics > Disasters > United States > San Francisco Earthquake & Fire [1906]
385. Boards > Topics > Ethnic / Race > Chinese
386. Boards > Topics > Ethnic / Race > Cross-Race
387. Boards > Topics > Ethnic / Race > Hispanic
388. Boards > Topics > Ethnic / Race > Language > Gàidhlig (Scottish Gaelic)
389. Boards > Topics > Ethnic / Race > Language > Gymraeg (Welsh Gaelic)
390. Boards > Topics > Ethnic / Race > Melungeon > Melungeon
391. Boards > Topics > Government > State Agencies and Institutions > State Archives
392. Boards > Topics > Immigration and Emigration > United States > Finnish Immigrants
393. Boards > Topics > Immigration and Emigration > United States > Scottish Immigrants
394. Boards > Topics > Immigration and Emigration > United States > Welsh Immigrants
395. Boards > Topics > Medieval History > Ireland > Battle of the Boyne 1690
396. Boards > Topics > Methods > Building a Family Tree
397. Boards > Topics > Methods > Documentation and Proofs
398. Boards > Topics > Methods > Ethics in Genealogy
399. Boards > Topics > Methods > Genealogical Numbering System
400. Boards > Topics > Methods > Photography
401. Boards > Topics > Military > United Kingdom > British Merchant Marines
402. Boards > Topics > Occupations > British Mariners
403. Boards > Topics > Occupations > Mining > United Kingdom > Mining in Ireland
404. Boards > Topics > Occupations > Transportation > Canal Worker
405. Boards > Topics > Occupations > Transportation > Rail Road Passenger list 1800's
406. Boards > Topics > Organizations and Societies > Ancient Order of Hibernians [AOH]
407. Boards > Topics > Organizations and Societies > Business, Employment & Institutional Records
408. Boards > Topics > Organizations and Societies > Masonic Lodges
409. Boards > Topics > Orphans and orphanages > British Home Children
410. Boards > Topics > Orphans and orphanages > Canada > General
411. Boards > Topics > Research Resources > Greek births and deaths
412. Boards > Topics > Research Resources > LDS Resources > Family History Library & Centers
413. Boards > Topics > Research Resources > Volunteer Work


so I have resigned my administrative responsibilities
[I was putting in 2 to 6 hours a day and learned a lot]


Hugh W

Sunday, August 01, 2004

Flora Danica Online - Tavle/Tables 1-20
Flora Danica is an illustrated catalogue of plants and their uses
Flora Danica Online home page